gratis kontaktanzeigen Hannover Chat sider Gribskov

Hvad angår Gribskov Kommunes forholdsregler for at sikre, at der ikke fremover sker uberettiget offentliggørelse af personoplysninger på kommunens hjemmeside, har kommunen oplyst, at der er sket en oprydning i informationsdatabaserne for at sikre, at der ikke er flere fortrolige oplysninger tilgængelige på hjemmesiden.Efterfølgende er kommunen i gang med en intern kampagne ”Bedre adfærd på nettet”, der omhandler, hvordan kommunen skal opbevare sin dokumentation, hvordan kommunen skriver både internt og til hjemmesiden, og hvilke oplysninger der skal dokumenteres i henholdsvis ESDH-systemerne og de åbne informationsdatabaser. via kommunens medarbejderportal og også konkret ude hos medarbejderne.

chat sider Gribskov-15

Brevdato: Journalnummer: 2007-323-0026 og 2007-632-0015 Datatilsynet vender hermed tilbage til to sager om behandling af personoplysninger i Gribskov Kommune.Sagsfremstilling På baggrund af omtale i pressen blev Datatilsynet i november 2007 opmærksom på, at Gribskov Kommune havde offentliggjort fortrolige oplysninger om medarbejdere på kommunens hjemmeside. november 2007 Gribskov Kommune om en udtalelse (Datatilsynets På baggrund af presseomtale samt en henvendelse fra byrådsmedlem B anmodede Datatilsynet den 22.Ifølge borgeren var der ingen i kommunen, der anede, at det havde været offentliggjort.B oplyste desuden, at hun efter en opringning fra en af kommunens ansatte var blevet gjort opmærksom på, at man uden yderligere login via kommunens intranet også kunne få adgang til oplysninger om såkaldte bekymringsbørn med tilhørende handlingsplaner. december 2007 besvaret Datatilsynets henvendelse vedrørende offentliggørelse af oplysninger på kommunens hjemmeside.Brevet var vedlagt et print af en dagsorden og et referat fra Afgørelsesudvalget, som stammede fra kommunens hjemmeside.

B har i den forbindelse oplyst, at borgeren måtte gøre opmærksom på det flere gange, før det blev fjernet. marts 2007 kontaktede Gribskov Kommune telefonisk, og først da blev man klar over, at det hele havde stået frit tilgængeligt.

Ved kommunens første gennemgang af de åbne informationsdatabaser blev der fundet ganske få dokumenter med oplysninger, der enten ikke må kunne ses eller er mindre hensigtsmæssige, herunder nogle af dem, der blev henvist til i Frederiksborg Amts Avis. De fundne tilfælde stammer fra forskellige tidspunkter i 2007.

De oplysninger, der konkret var henvist til, blev fjernet den 20.

Kommunen har valgt ikke at orientere de berørte personer, da de få tilfælde, hvor der var direkte ”personfølsomme” oplysninger, var anonymiseret i den offentlige omtale, og kommunen fjernede dem med det samme.

Efter kommunens opfattelse var de ”personfølsomme” oplysninger i ingen tilfælde ”stærkt følsomme”.

november 2007 endvidere Gribskov Kommune om en udtalelse om adgangen til personoplysninger for ansatte og byrådsmedlemmer via kommunens intranet (Datatilsynets B havde oplyst over for Datatilsynet, at der var adgang til ca. november 2007 rettede B fornyet henvendelse til Datatilsynet.